8. osztály

1.Elektromosság és mágnesség

2.Fénytan, csillagászat

-Szerkesztés alatt-

Kérdéssor a dolgazatra való felkészüléshez

felkészülés a dolgozatra1: 10 kérdés

felkészülés a dolgozatra2: gömbtükrök képalkotása ppt