6. osztály

1.Hány eset van?

2. Műveletek egész számokkal

3.Tengelyes tükrözés

4.Számelmélet

5.Műveletek törtekkel

6.Háromszögek, négyszögek, sokszögek

7.Nyitott mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek

8.Arányos következtetések