Helymeghatározás

Tájékozódás az egyenesen: számegyenes

Tájékozódás a síkon: derékszögű koordináta rendszer

A sík pontjainak helyét meghatározhatjuk, ha két egymásra merőleges számegyenest a 0 pontjainál illesztünk össze.

A két számegyenes neve:
x tengely
y tengely

A tengelyek közös pontja az origó, vagy kezdőpont.

A pontok jelzőszámait koordinátáknak nevezzük.

Pontok ábrázolása: 1, 2,

Földrajzi helymeghatározás