Geometriai transzformációk

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, eltolás

Egybevágósági transzformációk

Négyszögek osztályozása: ppt, igaz-hamis, tulajdonságok, szorgalmi

Trapéz: szögszámolás,